CONFERINTA OAMENILOR DE AFACERI SI LEADERSHIP-UL MODERN

0

SC PAIDEA SRL implementează proiectul cu titlul  „Competitivitatea și inovarea mediului de afaceri din Regiunea Sud Vest Oltenia”.

SCOP: creșterea performanțelor în plan profesional a 510 persoane – angajați din departamentele de resurse umane, cât și  manageri și antreprenori care își gestionează propriile afaceri din cadrul IMM-urilor active în domenii prioritare și identificate în Strategia Nationala pentru Competivitate.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt:

  • Campanie de informare/conștientizare despre activitățile proiectului;
  • 57 intreprinderi selectate pentru a fi sprijinite în creșterea competențelor profesionale a angajaților lor;
  • 510 persoane beneficiare de formări formale, nonformale și informale.

In data de 22 aprilie 2019 a fost organizată în Regiunea Sud Vest Oltenia – Municipiul     Tg-Jiu – CONFERINTA OAMENILOR DE AFACERI SI LEADERSHIP-UL MODERN  care a  reunit peste 100 de persoane reprezentanti ai mediului de afaceri, antreprenori, manageri personae din grupul tinta al proiectului. Scopul a fost de a dezbate principalele aspecte legate de consolidarea pozitiei firmei in mediul de afaceri, precum si provocarile la care este supus mediul de afaceri in contextul actual legislativ si de transformari tehnologice si societale.

Valoarea totală a proiectului este de 3.833.144,05 lei din care, 3.095.263,79 lei este valoarea cofinanțării UE. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15 mai 2018 – 14 mai 2019. Proiectul are codul POCU/227/3/8/117525 și este implementat în cadrul Axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.v: “Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la schimbare“, Obiectivul specific 3.8.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:   tel./fax 0253 22 22 27  e-mail: paidea09@yahoo.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.